Overvågning

Sager sættes til overvågning efter endt inkassoforløb, såfremt sagen ikke har ført til at debitor betaler eller at debitor, efter en dom i retten, ikke kunne indgå en afdragsordning.

Når fordringen er over 90 dage, anses sagen som værende en overvågningssag.

Overvågning er en løsning til virksomheder, som gerne vil slippe for det tidskrævende arbejde, det er at følge op på uløste sager. Opfølgningen sikrer samtidig at sagen ikke forælder. Ved overvågning minder vi løbende debitor om gælden, og registrer eventuel positiv ændring i debitors økonomi, som blandt andet gøres i samarbejde med Experian – RKI.

Samarbejde med Experian – RKI

Gennem vores samarbejde med Experian – RKI, har vi mulighed for at registrere dårlige betalere i Danmarks mest brugte skyldnerregister samt løbende at få opdateringer om debitors økonomiske forhold.

Vi får løbende oplyst fra Experian – RKI om:
Nye RKI-registreringer på vores debitorer, adresseændringer, dødsfald, konkurs, gældssanering, tvangsauktion m.m.

Opkrævning

Løsningen Overvågning fungerer ud fra konceptet No Cure – No Pay, hvor vi opkræver en procentsats på 50 % af det beløb vi inddriver fra debitor. Hvis debitor ikke betaler, er det gratis at have sagen til overvågning hos os.

Overvågning

% 50/50

Af det beløb der inddrivesVælg

Vi giver professionel assistance til inddrivelse af tilgodehavender