F.A.Q.

Hvornår forælder gælden?

Fra den dato fakturaen bliver sendt og 3 år frem, er kravet gyldigt. Hvis fakturaen er mere end 3 år gammel, er kravet mod debitor forældet.

Hvis der derimod er et fundament, såsom gældsbrev, pantebrev, frivillige forlig eller en afsagt dom i retten, så gælder kravet i 10 år.

Hvad skal man gøre, før sagen overdrages til inkasso?

Før sagen overdrages til os, skal der udsendes et inkassovarsel, hvor debitor oplyses om, at sagen bliver sendt til inkasso, hvis debitor ikke betaler inden for 10 dage. Vi kan også tilbyde at udsende inkassovarsel for mod et beløb på 250 kr. Der kan fra kreditors side pålægges 100 kr. pr. rykkerbrev, dette kan dog maksimalt gøres tre gange, da rykkergebyret samlet set ikke må overstige 300 kr. Vi anbefaler at pålægge rykkergebyr som kompensation for tiden brugt på udfærdigelse heraf.

Kan man overdrage en sag til inkasso uanset størrelsen på udestående?

Uanset beløbets størrelse på udestående, er vi klar til at hjælpe.

Kan man overdrage en sag til inkasso, selvom man ikke har ret mange oplysninger på debitor?

I tilfælde af manglende kontaktoplysninger på debitor, kan sagen alligevel sendes til os. Vi holder os altid opdateret på vores debitorers oplysninger. Det kan være, at vi i forvejen kender debitor, ellers gør vi et stort stykke arbejde for at finde frem til de oplysninger vi skal bruge for at komme i kontakt med debitor.

Det er dog altid en fordel, at alle tilgængelige oplysninger om debitor videregives.

Kontakt os her, hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål