Hvorfor vælge Connection

Hjælp til inddrivelse

Om Connection

Inkassovarsel

Et varsel om inkasso skal altid sendes til debitor, inden vi modtager sagen til inkasso. Vi kan også tilbyde at udfærdige et inkassovarsel til debitor.

Kundeservice

Ved oprettelse af sager hos os tilsendes login til vores inkassoportal. På den måde er det let at følge sager og uploade nye sager. Det er altid muligt at kontakte os via telefon eller e-mail.

Kontakt til debitor

Når vi har fået sagen til inddrivelse, kontakter vi debitor via telefon, e-mail og brev. Vi foretager også besøgsinkasso efter aftale.

Afdragsordning

Vi håndterer dine debitorers betalinger. Såfremt de ikke kan betale hele beløbet af én gang, kan vi oprette afdragsordninger og administrere disse.

Retslig inkasso

Hvis skyldneren ikke betaler eller anerkender gælden, kan sagen fortsætte via retslig behandling enten som stævning eller betalingspåkrav samt efterfølgende fogedretsmøde.

Overvågning

Vi foretager overvågning af fordringer, der er forsøgt inddrevet både udenretligt og retligt.

Vi repræsenterer mange forskellige kunder i Danmark