Pia Legarth

Jeg er uddannet i Skattevæsenet på Frederiksberg. Det var en del af mit arbejde at møde og tale med utilfredse skatteydere og -skyldnere, og her lærte jeg vigtigheden af en god og konstruktiv dialog. Senere skiftede jeg til Socialforvaltningen, som gav mig en dyb indsigt i de udfordringer og vanskeligheder, som en person eller familie løber ind i, når indtægterne ikke står mål med udgifterne. Det gav mig en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre mennesker med at få styr på deres liv og økonomi, så de sorte skyer ikke blev alt for dominerende i hverdagen. Det har også været et drivmiddel til at være med til at udvikle Connection. Jeg tror nemlig på, at grunden til, at vi skaffer den højest tænkelige inddrivelse, er, at vi samtidig sikrer os, at skyldner faktisk er i stand til at betale som aftalt – uden at gå i hundene.