Retslig inkasso

Hvis skyldneren ikke betaler eller erkendt gælden kan sagen fortsætte via retslig behandling enten via stævning eller betalingspåkrav samt efterfølgende fogedretsmøde.