Overvågning

Vi foretager overvågning af fordringer, der er forsøgt inddrevet både udenretligt og indenretligt.