Har du penge til gode?

Hvis du er kommet i den uheldige situation, at du ikke har modtaget betaling som aftalt, kan vi assistere dig med inddrivelse af dit tilgodehavende.

Kontakt os på tlf. +45 7558 2528.

Inkasso

Sæt os på sagen fra start til slut

Vi er stædige, vedholdende og effektive, men vores bedste værktøj er dialogen. Mere end 20 års erfaring i branchen har givet os særlige erfaringer og kompetencer, som gør os i stand til at inddrive tilgodehavender uden unødige og store omkostninger.

Vi foretager brev-, telefon- og besøgsinkasso efter aftale.

Retslig inkasso

Hvis skyldneren ikke betaler eller erkendt gælden kan sagen fortsætte via retslig behandling enten via stævning eller betalingspåkrav samt efterfølgende fogedretsmøde.

Inddrivelse i udlandet

Vi har et verdensomspændende netværk af samarbejdspartnere og kan varetage inddrivelse af tilgodehavender i mere end 200 lande.

Overvågning

Vi foretager overvågning af fordringer, der er forsøgt inddrevet både udenretligt og indenretligt.