Mødet i fogedretten

Du har pligt til at møde i fogedretten. Men du kan – med mindre fogedretten har bestemt andet – lade en anden møde for dig, hvis du udfylder den fuldmagt, du har modtaget med indkaldelsen til mødet i fogedretten.

Den person, som møder for dig, skal kende til sagen og til dine økonomiske forhold. Gør personen ikke det, kan fogedretten stille krav om, at du møder personligt.

Hvis du bliver syg, har du ikke pligt til at møde. Fogedretten kan stille krav om, at du dokumenterer din sygdom med en lægeerklæring. Den skal du selv betale for.

Du kan ikke udeblive, fordi du skal på arbejde.

Møder du ikke op, kan du risikere, at politiet afhenter dig uden yderligere varsel. Du kan også risikere, at fogeden samme dag eller senere møder op på din bopæl.

Du skal medbringe alle oplysninger om dine og din husstands økonomiske forhold til mødet, for eksempel registreringsattest til bil, matrikelnummer på fast ejendom og oplysninger om kontonumre på bankkonti.

Du har pligt til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet på mødet, og til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten.

På mødet vil dine muligheder for at betale blive gennemgået. Hvis du ikke kan betale hele gælden straks, kan du normalt indgå en afdragsordning. Afdragsordningen kan dog ikke strække sig over længere tid end 10 måneder, medmindre andet bliver aftalt.

I de tilfælde skal du typisk stille dine eventuelle aktiver, for eksempel hus eller bil, til sikkerhed for, at du overholder afdragsordningen. Det kaldes udlæg.

Betaler du de aftalte afdrag til tiden, beholder du rådigheden over tingene. Hvis ikke, kan du risikere, at kreditor anmoder om tvangsauktion over de udlagte genstande, som du så mister.
Kan du hverken betale straks eller afdrage, og ejer du intet af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring til fogedretten. Det betyder, at du normalt først kan blive indkaldt til fogedretten igen efter 6 måneder.

Hvis du mener, at du ikke skylder pengene, eller vil du protestere over andre forhold i sagen, kan du gøre det på mødet. Hvis fogeden ikke kan tage stilling til din protest straks, kan fogeden vælge at udsætte sagen til et nyt møde, hvor der er afsat mere tid til at behandle sagen.

Hvis du er utilfreds med fogedrettens afgørelse, kan du normalt kære den til landsretten.