Bendt Bendtsen, MEP.

Medlem af Europa-Parlamentet siden 2009.
Medlem af Industriudvalget og udvalget for International Handel.
Formand for Det Konservative Folkeparti, 2000-2008.
Vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister, 2001-2007.

Bestyrelser:

Lauritzen-Fonden
J.O.O. Holding A/S
Nordhavn A/S
SME Europe

Læs mere om Bendt Bendtsen på LinkedIn.